Dzięki współpracy G-KAT z firmą BHP - PiK  zajmujemy się pełną obsługą BHP Firm,  Przychodni,  Jednostek Administracyjnych,  Placówek Oświatowych etc.
 
 • prowadzimy nadzór BHP i PPOŻ w ramach stałej obsługi
 • doradzamy w zakresie organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • opracowujemy dokumentację oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy
 • opracowujemy oraz opiniujemy ogólne i stanowiskowe instrukcje BHP
 • sporządzamy dokumentację powypadkową z wypadku przy pracy i wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy
 • sporządzamy karty wypadku w drodze do i z pracy
 • sporządzamy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • przeprowadzamy przeglądy z zakresu BHP pomieszczeń i stanowisk pracy wraz z przedstawieniem raportu z wnioskami profilaktycznymi
 • sporządzamy dokumentację z zakresu bhp ( regulaminy, zarządzenia, instrukcje, procedury, rejestry, tabele przydziału odzieży i inne ) np. - przygotowanie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia
 • sporządzamy dokumentację z zakresu stosowania substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych oraz przygotowujemy i aktualizujemy karty charakterystyki do wprowadzanych do obrotu substancji i mieszanin chemicznych
Współpracujemy również z firmami wykonującymi pomiary czynników szkodliwych jak i z Państwowymi Organami Kontroli   ( PIP,  Sanepid ) w ramach świadczonych usług z zakresu BHP.  Prócz standardowych szkoleń z zakresu BHP (wstępnych oraz okresowych), prowadziwmy również szkolenia z zakresu:
 • Prawa Pracy
 • Bezpieczeństwa Procesowego
Działamy głównie na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego, jak również wykonujemy zlecenia na terenie południowej części Polski.