yes NOWOŚĆ !

Microsoft EXCEL - wszystkie poziomy zaawansowania. Oferujemy szkolenia indywidualne (VIP) oraz grupowe (Standard). Szkolenia prowadzimy również w języku angielskim.

Poziom I
- Kurs przeznaczony dla początkujących użytkowników arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności dobrego codziennego wykorzystywania programu MS Excel. Gwarantujemy dużo przykładów i ćwiczeń praktycznych.

Szczegółowy program szkolenia

Interfejs programu Excel. Wprowadzanie treści : wprowadzanie danych. Edycja komórek, wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek, wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka). Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie : Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek, formatowanie graficzne, typy danych i formatowanie według typu danych, komentarze: wstawianie, wygląd, edycja. Formuły : wstawianie i modyfikowanie formuł; automatyczny i ręczny wybór komórek, podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne, adresowanie względne i bezwzględne, funkcje logiczne.

- Formatowanie warunkowe (skala kolorów)
- Nazywanie komórek i zakresów

- Sortowanie danych i filtry : wykorzystanie autofiltrów
- Sumy częściowe – sumowanie danych po kategoriach
- Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych)
- Śledzenie zależności
- Praca z wykresami : podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych, formatowanie wykresów
- Drukowanie i jego opcje : Przygotowywanie arkusza do druku
- Zarządzanie skoroszytami : tworzenie i organizacja skoroszytów, odnośniki między skoroszytami, formaty plików, import i eksport pomiędzy formatami

Poziom II - Analiza i Pezentacja danych.
Rozdzielenie warstw danych, analiz i prezentacji.

Szczegółowy program szkolenia

Tworzenie modelu danych, import danych
1. Funkcje Excela do wykorzystania w modelu danych
Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO
Funkcja JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI
Konwersja tekstu na daty

2. Poprawność danych
Usuwanie duplikatów
Poprawność wpisanych danych, walidacja danych – lista rozwijalna
Niestandardowe Typy formatowań
Ograniczenia, zabezpieczenia
Analiza danych

3. Praca z tabelami Excela
Konwertowanie zakresu komórek na tabelę programu Excel
Sortowanie, Filtrowanie, Sumy częściowe
Filtr zaawansowany
Formatowanie warunkowe

4. Tabele przestawne - Dostosowywanie tabel przestawnych
Przygotowane źródła danych
Anatomia tabel przestawnych
Zmiana nazwy pól
Formatowanie liczb
Pole wyliczane
Wizualizacja danych

5. Formatowanie i dostosowywanie wykresów
Dobór wykresu do danych

Poziom III  - Automatyzacja pracy w Excelu.
Przyspieszenie i bezbłędność pracy w Excelu

Szczegółowy program szkolenia

1. Tworzenie makr w Excelu
Rejestrator makr
Omówienie okna Visual Basic
Tworzenie i kopiowanie makr
Wstawianie przycisków uruchamiających

2. Przygotowanie danych do bezbłędnej obsługi funkcji
Menadżer nazw
Tworzenie, modyfikacja, usuwanie nazw komórek i zakresów
Wykorzystanie nazw do nawigacji w Arkuszu
Walidacja danych lista zależna
Formatowanie warunkowe
Funkcje i formuły

3. Tworzenie mini wyszukiwarki
WYSZUKAJ.PIONOWO (POZIOMO)
JEŻELI z ORAZ i LUB
SUMA.WARUNKÓW, ŚREDNIA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI

4. Formuły tablicowe
Zastosowanie, wprowadzanie, korzyści

5. Tabele przestawne - złożona analiza danych
Fragmentator tabeli przestawnej
Konsolidacja danych za pomocą tabel przestawnych
Obliczenie wartości procentowej i sumy narastającej
Podział tabeli na arkusze
Wykres przestawny


Zadzwoń lub napisz mail  i umów się na szkolenie!