yes NOWOŚĆ !

Szkolenie MS Access przeznaczone jest dla osób chcących się zająć praktycznie tworzeniem baz danych lub pracujących na istniejących bazach. Na szkoleniu przekazywane są inforacje dotyczące tabel, kwerend, raportów i formularzy.


Szkolenie obejmuje następująca tematykę:

• Wyjaśnienie podstawowych pojęć
• Charakterystyka aplikacji MS Access
• Możliwości techniczne

Okno w MS Access

• Okno bazy danych
• Obiekty bazy danych

• Ukrywanie okna
• Sterowanie rozmiarem okna

Praca z menu i paskami narzędzi 

• Wyjaśnienie obsługi menu
• Sterowanie paskami narzędzi

Korzystanie z pomocy

Relacyjny model baz danych

• Podstawowe informacje o relacyjnym modelu baz danych
• Zasady projektowania baz danych

• Analiza danych
• Pojęcie interfejsu użytkownika

Tworzenie nowej bazy danych

  • Tworzenie nowej pustej bazy danych

Tabele

• Co to są tabele? Zasady nazewnictwa tabel
• Praca z kreatorem tabel

• Definiowanie pól
• Modyfikacje projektu tabeli – widok projekt
• Właściwości pól
• Otwieranie, kopiowanie, zapisywanie, zmiana nazwy i usuwanie tabel
• Arkusz danych tabeli – wprowadzanie i modyfikacja danych
• Sortowanie danych
• Praca z kluczami podstawowymi
• Definiowanie relacji – podstawowe wiadomości
• Modyfikacje projektu tabeli – dostosowanie pól
• Maski wprowadzania danych
• Proste reguły poprawności
• Indeksowanie tabeli
• Zmiana atrybutów danych

Zapisywanie, otwieranie i wyszukiwanie bazy danych 

Formularze 

• Podstawowe wiadomości o formularzach
• Kreator formularzy

• Projektowanie prostych formularzy
• Otwieranie, kopiowanie, zapisywanie i usuwanie formularzy
• Wybrane właściwości formularzy
• Używanie formantów: pola kombi, przyciski, pola wyboru i opcji
• Wyrównanie i zmiana wielkości formularzy
• Doskonalenie wyglądu – kolory i czcionki
• Ustawienia właściwości formularza
• Właściwości formantów
• Wydruk

Kwerendy 

• Zastosowanie kwerend
• Kreator kwerend

• Tworzenie i modyfikacja prostych kwerend
• Ustawianie warunków kwerendy

Raporty

• Zastosowanie raportów
• Kreator raportów

• Tworzenie prostych raportów
• Otwieranie, kopiowanie, zapisywanie i usuwanie raportów
• Modyfikacja raportu
• Wydruki raportów

Konwersja baz danych utworzonych w poprzednich wersjach MS Access 

MS Access a Internet – podstawowe wiadomości 

Zadzwoń lub napisz mail  i umów się na szkolenie!