yes NOWOŚĆ !

ANALIZA DANYCH w Microsoft EXCEL - Oferujemy szkolenia indywidualne (VIP) oraz grupowe (Standard). Szkolenia prowadzimy również w języku angielskim.

 
 1. Przygotowanie arkusza do analizy
 • tabela – dane w tabeli Excela
 • sprawdzanie poprawności danych
 • konwersja typów liczbowych, dat
 • łączenie danych z wielu źródeł
 • pobieranie danych zewnętrznych
 1. Szybka analiza danych
 • wybrane funkcje: finansowe, statystyczne, matematyczne, tekstowe
 • używanie różnych typów adresowania
 • filtrowanie zaawansowane
 • formatowanie warunkowe
 • wykorzystanie formuł tablicowych 
 • analiza warunkowa
 • wykorzystanie formantów do zmiany parametrów prowadzonej analizy
 1. Prognozowanie na podstawie danych
 • Model regresji
 • prognozy w oparciu o linie trendu
 • konsolidacja danych z wielu arkuszy
 • konsolidacja danych za pomocą tabeli przestawnej
 • konsolidacja wielu źródeł danych (w tym zewnętrznych)
 1. Tabele przestawne i wykresy
 • automatyczne obliczanie odpowiednich udziałów procentowych
 • obliczanie wartości skumulowanych
 • szukanie zmian wartości
 • grupowanie danych
 • tworzenie pól obliczeniowych
 • wykres przestawny
 1. Prezentacja przygotowanych danych
 • odpowiedni dobór wykresu
 • nakładanie różnych typów wykresów,  dodatkowa oś
 • tworzenie niestandardowych wykresów 
 Zadzwoń lub napisz mail  i umów się na szkolenie!