yes NOWOŚĆ !

VBA w MS EXCEL, dla każdego...początkującego...

Oferujemy szkolenia indywidualne (VIP) oraz grupowe (Standard). Szkolenia prowadzimy również w języku angielskim.
 
 1. Makra – rejestracja i modyfikacja
 • nagrywanie makra z użyciem odwołań względnych i bezwzględnych
 • edycja makra
 • uruchamianie i bezpieczeństwo makr
 1. Edytor VBA
 • budowa okna edytora VBA
 • znaczenie kolorów w kodzie
 • archiwizacja i przenoszenie kodu
 • modyfikacja makra
 • najważniejsze skróty klawiszowe
 1. Język VBA
  • składnia
  • procedury i funkcje
  • typy danych VBA (zmienne i stałe) – liczbowe, tekstowe, logiczne, daty i czasu
  • operatory (porównania, łączenia, logiczne, arytmetyczne)
 
 1. Operacje na komórkach i obszarach
  • operacje na aktywnej komórce
  • nawigacja względem aktywnej komórki
  • odwołania do komórek i obszarów
 
 1. Testowanie programu
  • uruchamianie krokowe
  • szybki podgląd wyników przetwarzania (instrukcja „Debug.Print” i panel „Immediate”)
 
 1. Pobieranie danych od użytkownika
  • użycie funkcji „InputBox” (okna dialogowego)
  • użycie funkcji „MsgBox” (okna dialogowego)
  • konwersja typów danych
 
 1. Modyfikacja tekstów
  • sklejanie tekstów (konkatenacja)
  • funkcje przetwarzające ciągi znaków
  • funkcje pobierające określony fragment tekstu
  • funkcje zmieniające wielkość znaków
  • zagnieżdżanie funkcji
 1. Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle)
  • instrukcja warunkowa („If … Then … Else If … Else … End If”)
  • pętla z licznikiem („For … Next”)
  • pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each … In … Next”)
  • pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”)
  • instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)
 1. VBA w arkuszu kalkulacyjnym
  • obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
  • własności i metody
  • hierarchia obiektów w MS Excel (aplikacja, zeszyt, arkusz, komórka)
  • podstawowa składnia obiektowa

Zadzwoń lub napisz mail  i umów się na szkolenie!