yes NOWOŚĆ !

Tematyka prawa pracy, z uwagi na dość częste zmiany przepisów i pojawiające się w praktyce istotne wątpliwości wymaga ciągłej aktualizacji i uzupełniania wiedzy. Szkolenia kierowane są dla osób kierujących, pracowników kadr, służb BHP i osób interesujących się zagadnieniami Prawa Pracy.
Udział w szkoleniach proponowanych przez G-KAT zapewni Państwu dostęp do informacji o zmianach oraz o praktycznym znaczeniu obowiązujących przepisów.


Proponowane szkolenia z zakresu Prawa Pracy:
 
Czas pracy
Czas pracy - teoria i praktyka
Czas pracy – ewidencja i grafiki czasu pracy
Dyscyplinowanie pracowników i rozwiązywania stosunków pracy – aspekty prawne w ujęciu praktycznym dla kadry zarządzającej.
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych- szkolenie dedykowane do działów personalnych
PIP w zakładzie pracy - przygotowanie się do kontroli
Prawo konsumenckie, obsługa reklamacji
Prawo pracy dla kadry kierowniczej
Prawo pracy dla menedżerów
L4, urlopy wypoczynkowe i urlopy macierzyńskie
System Okresowych Ocen Pracowniczych
Ubezpieczenia w okresie zatrudnienia
Umowy cywilnoprawne
Urlopy
Ustanie stosunku pracy i zmiany warunków umowy
Wynagrodzenia dla wymagających. Wyjaśnienie niestandardowych, trudnych przypadków
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zatrudnianie pracobiorców
Zmiany w prawie pracy 2018/2019
Zmiany w prawie pracy w 2019 roku
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego