yes NOWOŚĆ !

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wchodzi w zakres zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

W § 3 tego artykułu zapisano, że:
liczba tych pracowników (wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy) oraz wyszkolenie tych wyznaczonych osób powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Celem szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu.
Na zajęciach uczestnik zdobywa wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Prócz teorii, aranżujemy różne typy wypadków/zdarzeń, gdzie każdy z uczestników będzie mógł omówić scenariusz zachowań z prowadzącym zajęcia.
Posiadamy własny sprzęt ćwiczeniowy tj. fantomy, apteczki, trenażer AED.

Szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej są dedykowane dla firm, instytucji, szkół oraz wszystkich tych, którzy chcą nabyć wiedzę w tym zakresie.


Zadzwoń lub napisz mail  i umów się na szkolenie!