Skanowanie laserowe 3D to najnowocześniejsza technologia pomiarów geodezyjnych. Efektem pomiaru są pojedyncze skany, które są zbiorem milionów punktów o współrzędnych XYZ. Po przeniesieniu do komputera, za pomocą odpowiedniego oprogramowania, łączymy ze sobą poszczególne skany w tzw. chmurę punktów czyli przestrzenny model mierzonego obiektu.

Wykonujemy...

I. Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane obiektów budowlanych
  • tworzenie modeli 3D budynków
  • opracowywanie rzutów, przekroi oraz widoków elewacji
  • tworzenie wizualizacji obiektu
II. Inwentaryzacje instalacji przemysłowych
  • modele 3D instalacji
  • sprawdzenie kolizji instalacji nowoprojektowanej z już istniejącą
  • porównanie stanu rzeczywistego z istniejącą dokumentacją