yes NOWOŚĆ !

MS Project – HARMONOGRAM
 • Podstawowe zagadnienia związane z Zarządzaniem Projektami
 • Dostępne widoki
 • Analizowanie projektu za pomocą tabel
 • Kolumny zdefiniowane i użytkownika
 • Metryka projektu
 • Kalendarze
 • Sposoby tworzenia planu „Top down” i  „Bottom up”
 • Zadania
 • Zadania sumaryczne
 • Czas trwania zadania
 • Punkty kontrolne
 • Współzależność zadań
 • Wyprzedzenie i zwłoka
 • Zadania cykliczne
 • Łączenie wielu  projektów
 • Grupowanie i filtrowanie
 • Realizacja, wykonanie projektu
 • Aktualizacja zadań, projektu

MS Project – REALZACJA I PERSONALIZACJA
 • Kalendarze
 • Harmonogram złożony
 • Pula zasobów
 • Spp wbudowane i użytkownika
 • Priorytety projektu
 • Priorytety zadań
 • Ograniczenia zadań
 • Ścieżka krytyczna
 • Zapas czasu
 • Wykonanie harmonogramu
 • Odchylenia czasu
 • Odchylenia kosztu
 • Odchylenia pracy
 • Tworzenie widoków
 • Tworzenie pól obliczeniowych
 • Tworzenie filtrów
 • Tworzenie tabel
 • Organizator obiektów
 • Eksport i import do Excelu
 • Możliwości raportowania

MS Project – ZASOBY I KOSZTY
 • Podstawowe definicje i informacje związane z zasobami
 • Rodzaje zasobów
 • Arkusz zasobów
 • Przydział zasobów na kilka różnych sposób
 • Równanie pracy
 • Omówienie widoków, tabel, kolumn zasobów
 • Przeciążenie zasobów
 • Sposoby walki z nadmierną alokacją w praktyce
 • Bilansowanie zasobów
 • Prezentowanie zastosowania w aplikacji
 • Stawki zasobów
 • Nadgodziny
 • Koszty stałe
 • Analiza kosztów
 • Nawigacja po widokach związanych z kosztami
 • Realizacja harmonogramu
 • Omówienie różnych poziomów dokładności wprowadzania danych
 • Synteza kosztów wykonania kontra harmonogram/plan
 • Raporty
 • Widoki użytkownika
 • Aktualizacja zadań projektu
Zadzwoń lub napisz mail  i umów się na szkolenie!